Gələcəyin

BİR HİSSƏSİ OL!

Məhsullar

Bizim startup üçün müəyyən olunmuş 3 əsas məqsədimiz vardır:

 

İlk növbədə 100% Azərbaycan məhsulu istehsal etmək, istifadə olunan təkrar emal olunmuş kağız Azərbaycan zavodlarında istehsal olunur. İkinci məqsəd ölkədə ekoloji maarifləndirməni artırmaq, təkrar emal olunmuş kağızdan istifadə edərək bizim ağacdan kağız hazırlanmasının bir hissəsini potensial şəkildə azalda biləcəyimizi insanların nəzərinə çatdırmaqdır. İnsanlar anlamalıdır ki, biz yalnız məhsuldan tullantı deyil, həm də tullantıdan məhsul istehsal edə bilərik. Və son olaraq, ikinci məqsədimizlə bağlı olaraq, insanlara yenidən emal edilmiş məhsul ilə tullantı arasındakı fərqi başa salmaqdır. Biz yenidən emal olunmuş məhsullardan istifadə mədəniyyəti yaratmalıyıq, göstərməliyik ki, kağızın sadəcə olaraq biraz rəng fərqi seçilir və nəticə olaraq Azərbaycan daha təmiz və ekoloji savadlı olacaqdır.

 

Təqvim

Bloknot

Diplomat

Zərf

Paper block

CD zərf

Paket

Vizitka

© Copyright 2015-2016 . Create by Code Abra. All Rights Reserved.

Gələcəyin
Gələcəyin
Gələcəyin